PAV

Perifeer Arterieel Vaatlijden is een ziekte die optreedt als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen tengevolge van atherosclerose (slagaderverkalking). De eerste klinische uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is claudicatio intermittens (in de volksmond etalagebenen). Patienten beschrijven dit vaak als een krampend, pijnlijk gevoel tijdens het lopen in de bil, heup of kuitregio, die afneemt in rust. Perifeer Arterieel Vaatlijden kan leiden tot slecht genezende wonden aan de voeten. Progressie van de ziekte atherosclerose kan levensbedreigend zijn.

Er zijn verschillende behandelingen van Perifeer Arterieel Vaatlijden, waaronder invasieve behandelingen als het plaatsen van een stent of een operatie. Juist de niet-invasieve behandelingen als gesuperviseerde looptraining, aerobe training, het stoppen met roken en het hebben van een gezonde leefstijl zijn aangetoond effectief in het verminderen van klachten. Om die reden worden patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden regelmatig doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Wanneer u bij de fysiotherapeut komt, al dan niet met een verwijzing van de huisarts, zal de fysiotherapeut eerst een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is inventariseren van ernst, aard en mate van beïnvloedbaarheid van uw gezondheidsprobleem. De fysiotherapeut onderzoekt welke klachten bij u op de voorgrond staan, wat de prognose is en wat uw informatiebehoefte is.
Door middel van een vraaggesprek probeert de fysiotherapeut inzicht te krijgen in:

  • de hulpvraag: de belangrijkste klachten en de verwachtingen;
  • het gezondheidsprobleem qua aard, beloop en de prognose;
  • inventarisatie van de huidige klachten (o.a. huidige gezondheidsprobleem,
  • huidige behandeling en informatiebehoefte van de patiënt)

Ontmoet de fysio

Cliënten met deze klachten kunnen alleen terecht bij therapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet.
Bij Fysio voor u is Stefan hierbij aangesloten.