Corona Revalidatie Parkstad

Corona Revalidatie Parkstad is een samenwerking die bestaat uit gespecialiseerde zorgprofessionals uit de regio. Wij zijn als werkgroep van mening dat de revalidatie na Coronabesmetting niet altijd fysiek is en door de samenwerking met gespecialiseerde zorgprofessionals uit de regio willen wij u op alle gebieden de best mogelijke zorg bieden. Vanuit deze samenwerking is een zorgpad ontwikkeld. Dit wordt continu geëvalueerd en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten aangepast. Dit zorgpad laat zien welke zorg na Corona mogelijk kan zijn om een zo goed mogelijk herstel van uw klachten te realiseren.

De werkgroep Corona Revalidatie Parkstad biedt gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie aan voor mensen die herstellende zijn van het Corona-virus (COVID-19). Een deskundig team bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, leefstijlcoach en diëtiste begeleiden u in het herstel. Stapsgewijs brengen wij uw klachten in kaart en afhankelijk van uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden stellen wij zorgvuldig een revalidatieprogramma samen.

Bij patiënten die een Coronabesmetting hebben doorgemaakt en ernstig ziek zijn geweest en/of (langdurig) opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis, bestaat de kans op (ernstige) beperkingen in het fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal functioneren. De impact van een corona besmetting op deze aspecten is groot. Vermoeidheid, spierklachten, longproblemen, ademhalingsproblemen maar ook angst om weer te gaan bewegen kunnen factoren zijn die mensen beperken om de draad weer op te pakken.

Fysiotherapie kan bij de revalidatie van deze patiënten een belangrijke rol spelen en richt zich vooral op beperkingen in het fysiek functioneren.

Ontmoet de fysio

Ons team is samengesteld uit enthousiaste fysiotherapeuten met ruime ervaring en up-to-date kennis. Voor Corona revalidatie kunt u terecht bij Thomas en Patrick