Gasten wifi:

Fysio voor u (Gast)
Fysio_01

 

 

 

    Gelieve bij het maken van een afspraak of bij de eerste behandeling uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Zo kunnen we bij de juiste verzekering uw behandelingen declareren

Fysio voor u is aangesloten bij

Schoudernet Oostelijk Zuid Limburg,
Claudicationet en Chronisch Zorgnet.

Het kan zijn dat u na het behandeltraject een vragenlijst krijgt toegestuurd vanuit QDNA.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze in te vullen, dit gaat over hoe u de behandelingen, therapeuten en praktijk heeft ervaren.

 

 

 

Bent u ziek of verhinderd?

Indien u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzegt,
wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.